ADHD is de afkorting voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands noemen we dat aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit.

Kinderen met ADHD reageren vaak sneller op prikkels, zijn snel afgeleid en hebben moeite zich te concentreren. Ze zijn vaak overactief en onrustig, plannen en organiseren is lastig en ze kunnen niet goed inschatten dat ze bijvoorbeeld iemand kwetsen als ze er weer eens iets uitflappen. Anderen noemen hen eerder chaotisch, storend en misschien zelfs brutaal en irritant.

Kinderen met ADHD hebben dikwijls moeite met sociale contacten en hebben vaak weinig vrienden. Ook in de gezinssituatie zorgt een kind met ADHD soms voor extra spanningen en stress.

Maar ADHD heeft ook hele positieve kanten. Zo zijn ADHD’ers vaak creatief en kunnen heerlijk out of the box denken.

‘Alles gaat bij hem het ene oor in en het andere oor uit…’

‘Wat zijn ogen zien, hebben zijn handen al stuk gemaakt…’

‘Hij hoort en ziet alles wat er in de klas gebeurt, maar wat de leerkracht zegt heeft hij meestal maar half gehoord…’

Ouders vragen zich soms al lange tijd af of het gedrag van hun kind wel ‘normaal’ is. Daar komt bij dat het verwarrend is dat het gedrag van kinderen met ADHD per periode en soms zelfs per dag sterk kan wisselen. Dat brengt de ouders vaak aan het twijfelen. Soms wachten ouders lang met het inroepen van hulp en laten zich steeds geruststellen door de omgeving dat het kind er wel overheen zal groeien.

Wij vinden dat ieder kind uniek is. Dus ook ieder kind met ADHD is uniek. Wij hebben alle specialismen in huis om jonge én oudere kinderen te helpen bij ADHD.

Klik hier als u meer informatie van ons wenst over ADHD.