Bijles richt zich vooral op de lesstof die in de klas aan bod is geweest, maar die uw kind onvoldoende heeft opgepikt. Het bestaat uit het herhalen of verder inoefenen van de leerstof die een kind moeilijk vindt.

Bijles kan individueel of in groepjes gevolgd worden. 

Daarnaast bieden we ook huiswerkbegeleiding.  Bijvoorbeeld als uw zoon of dochter hulp nodig heeft bij het ‘leren leren’ of het plannen van huiswerk.

Er is in principe geen leeftijdsgrens voor bijles of huiswerkbegeleiding.

Bij bijles en huiswerkbegeleiding werken wij met een strippenkaartsysteem waarbij u tegen een gunstig tarief begeleidingsmomenten inkoopt.

Iedere begeleiding duurt 30 minuten en wordt naar wens één of meerdere keren per week ingezet.

Meer informatie vindt u in onze flyer Didactische begeleiding.
De flyer is ook beschikbaar in Engels, Pools en Arabisch.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van bijles of huiswerkbegeleiding, klikt u hier.