Dyscalculie

Hierbij gaat het om nader onderzoek van hardnekkige rekenproblemen. De diagnose dyscalculie wordt gesteld aan de hand van specifieke richtlijnen. Door zowel te kijken naar het niveau van het rekenen als naar hoe uw kind rekent, kunnen wij een duidelijk beeld geven van de rekenproblematiek. Daarnaast krijgt u
concrete adviezen voor de begeleiding.

Bij vaststelling van dyscalculie ontvangt u tevens een officiële dyscalculieverklaring. Daarmee kan uw kind aanspraak maken op extra voorzieningen zoals extra tijd en het gebruik van hulpmiddelen.

We bekijken de gegevens van uw kind, adviseren u welk traject het best passend is en wat OPPB hierin kan bieden. Belt u ons voor verdere informatie op 0165-767222 of klik hier voor ons contactformulier.

Meer informatie 'Dyscalculie'

Nieuws

EMDR bij OPPB

EMDR is een behandelmethode welke binnen OPPB veelvuldig ingezet wordt bij kinderen, jongeren en volwassenen met bijvoo...
Meer lezen

OK Kids

OK Kids is een programma voor kinderen en ouders van 8 t/m 13 jaar die willen werken aan een gezonde leefstijl. Kinderen ...
Meer lezen

Nieuws

De Week Tegen Pesten start 23 september 2019 *** Dag van de Leerkracht 7 oktober 2019 *** OK Kids - gezonde leefstijl-pro...
Meer lezen