Bij dyscalculie is er sprake van hardnekkige problemen op het gebied van rekenen.

Wanneer u merkt dat de rekenprestaties van uw zoon of dochter lager liggen dan u zou verwachten op basis van de intelligentie, dan is het aan te raden om uw kind te laten onderzoeken.

Wij beginnen een onderzoek altijd met een intake, om te inventariseren wat precies het probleem en de hulpvraag is. Na dit intakegesprek, plannen we het dyscalculie-onderzoek. Dit bestaat uit onderzoek naar concentratie en geheugen, didactisch onderzoek (rekenen) en – om uit te sluiten dat de rekenproblemen veroorzaakt worden door andere factoren – een intelligentieonderzoek.

Mocht er bij uw kind sprake zijn van dyscalculie, dan ontvangt u van ons een dyscalculieverklaring. Deze verklaring heeft uw zoon of dochter nodig om op school in aanmerking te komen voor extra hulp(middelen), zoals meer tijd bij toetsen, het gebruik van rekenmachine of tafelkaart, het maken van minder opgaven. In het adviesgesprek worden de onderzoeksresultaten en het onderzoeksverslag met u besproken en krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen over de begeleiding van uw kind. Na het onderzoek bieden wij ook de mogelijkheid tot behandeling. Indien u dat wenst, kunnen wij ook een adviesgesprek met de school van uw zoon of dochter voeren. Dit is additioneel op het dyscalculie-onderzoek. Klik hier als u meer informatie wilt over dyscalculie-onderzoek en – behandeling.