Dyslexie

Hierbij gaat het om nader onderzoek van hardnekkige problemen op het gebied van het technisch lezen en/of spellen. De diagnose dyslexie kan gesteld worden aan de hand van specifieke richtlijnen. Wij hanteren hierbij de richtlijnen van Stichting Dyslexie Nederland.

aaBij vaststelling van dyslexie ontvangt u aatevens een officiële dyslexie-aaverklaring. Daarmee kan uw kind aaaanspraak maken op extra aavoorzieningen zoals extra tijd en het aagebruik van hulpmiddelen.
aaWe bekijken de gegevens van uw aakind, adviseren u welk traject het best passend is en wat OPPB hierin kan bieden. Belt u ons voor verdere informatie op 0165-767222 of klik hier voor ons contactformulier.

Meer informatie 'Dyslexie'

Van A tot leZen is de samenwerking tussen OPPB en Praktijk ABC. De dyslexie specialisten binnen van A tot leZen bieden vergoede dyslexiezorg. van A tot leZen heeft het Keurmerk van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Dit betekent dat wij geheel voldoen aan alle strenge eisen die gesteld worden om de diagnostiek en behandeling te kunnen bieden. De zorgverzekeraar vergoedt dit wanneer het dossier aan bepaalde eisen voldoet het kind nog op de basisschool zit. Voor meer informatie kunt u terecht op www.vanatotlezen.nl.

Nieuws

Nieuws

De Week Tegen Pesten start 23 september 2019
Meer lezen

Trainingen

TOM Training najaar 2018. Voor wie? Kinderen die o.a. moeite hebben om handig te reageren en om te gaan met sociale s...
Meer lezen

Nieuwe adres!

Wat zijn we trots op onze nieuwe locatie! Uw vertrouwde team van hulpverleners in een nieuw jasje. Wat niet veranderd is, ...
Meer lezen