Wanneer er sprake is van hardnekkige problemen op het gebied van het technisch lezen en/of spellen, dan spreken we doorgaans van dyslexie.

Wanneer u zich zorgen maakt over lezen en/of spellen bij uw zoon of dochter, is het raadzaam om uw kind te laten onderzoeken. Om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van dyslexie – en om uit te sluiten dat de lees- en spellingsproblemen veroorzaakt worden door andere factoren – bieden wij al vele jaren onderzoek naar dyslexie, gevolgd door individuele  behandeling.

We beginnen een onderzoek altijd met een intake, om de hulpvraag goed te inventariseren. Daarna volgt het onderzoek. Als na onderzoek daadwerkelijk de diagnose dyslexie gesteld wordt, ontvangt uw zoon of dochter een officiële dyslexie-verklaring van ons. Daarmee maakt uw kind aanspraak op voorzieningen op school, zoals extra tijd en het gebruik van hulpmiddelen.

Soms wordt onderzoek en behandeling vergoed vanuit de jeugdwet. Dan is er sprake van EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie). U heeft hiervoor een verklaring nodig van het Samenwerkingsverband. Onderzoek en behandeling wordt dan uitgevoerd door de dyslexie specialisten van Van A tot leZen.

Van A  tot leZen is onze specialistische tak voor de vergoede dyslexie.
Wij hebben het Keurmerk van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en werken volgens de eisen die het NKD stelt voor diagnostiek en behandeling.

Indien u geen verklaring heeft van het Samenwerkings-verband, kunt u toch bij ons terecht voor dyslexie-onderzoek en -behandeling.

Klik hier als u meer informatie wenst over dyslexie-onderzoek en/of -behandeling.