EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Heeft uw kind emotionele, lichamelijke en/of gedragsproblemen? En lijken deze klachten samen te hangen met één of meer traumatische ervaringen, zoals een ongeluk, een brand, pesterijen of iets anders naars?

Dan kan het zijn dat herinneringen aan deze ingrijpende gebeurtenis(sen) niet goed zijn opgeslagen in het geheugen. EMDR kan op dat moment een effectieve behandelmethode zijn.

Door de inzet van EMDR verminderen of verdwijnen de klachten. Vaak is al na enkele sessies resultaat zichtbaar én uit onderzoek blijkt dat het effect blijvend is.

Bij kinderen is de snelle werking extra belangrijk, omdat onverwerkte herinneringen de gezonde ontwikkeling remmen of blokkeren. Snelle behandeling zorgt ervoor dat kinderen weer verder kunnen en het voorkomt klachten op de lange termijn.

In de volgende animatie vindt u extra uitleg over EMDR:

Klik hier als u meer informatie van ons wenst over EMDR.  Kijk voor folders over EMDR bij kinderen en jongeren op www.emdrkindenjeugd.nl.

Al onze EMDR-behandelaren hebben de geaccrediteerde opleiding gevolgd via EMDR Kind en jeugd.