Hoogbegaafd

OPPB biedt een pakket voor onderzoek naar hoogbegaafdheid.
Hierbij kijken wij niet enkel naar het IQ middels een test. We kijken veel breder naar het kind en diens mogelijkheden. Dit levert niet alleen kennis op over het niveau van uw kind, maar zal ook informatie geven over de sterke en minder sterke kanten van het kind. Met de bijbehorende adviezen kan in samenspraak met de school bekeken worden welke aanpassingen er gedaan kunnen worden in het dagelijkse leren.

 

Naast het intelligentieaspect wordt ook het algemeen functioneren en de specifieke persoonskenmerken van het kind bekeken.
Zo kijken we, naast de intelligentiemeting, naar het creatief denkvermogen, oplossingsvaardigheden en flexibiliteit in denken.
Onze professionals houden rekening met onderpresterende en faalangstige kinderen.

Zo proberen we het beste uit het kind te halen!


Zo kunnen we u en uw kind verder helpen, voor contact klik hier of bel vrijblijvend: 0165-767222.

Nieuws

EMDR bij OPPB

EMDR is een behandelmethode welke binnen OPPB veelvuldig ingezet wordt bij kinderen, jongeren en volwassenen met bijvoo...
Meer lezen

OK Kids

OK Kids is een programma voor kinderen en ouders van 8 t/m 13 jaar die willen werken aan een gezonde leefstijl. Kinderen ...
Meer lezen

Nieuws

De Week Tegen Pesten start 23 september 2019 *** Dag van de Leerkracht 7 oktober 2019 *** OK Kids - gezonde leefstijl-pro...
Meer lezen