Ons team staat voor kwaliteit. Onze medewerkers zijn aangesloten bij beroepsverenigingen met een beroepscode en klachtenregeling. U kunt ze teruglezen op de websites van de betreffende beroepsverenigingen.

Bent u, ondanks de hoge eisen die we aan ons team stellen, niet tevreden, bespreek dat dan eerst met die persoon zelf of met een van onze andere collega’s. 

Het kan zijn dat bij ons niet bekend is dat u ergens mee zit. Een misverstand kan vaak worden opgelost met een goed gesprek.

Mocht u op die manier toch niet tot een oplossing komen, dan kunt u zich richten tot de hoofdbehandelaar, of de directie, met een verzoek tot interventie.

In het uiterste geval rest u altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de betreffende beroepsvereniging.