Meer informatie?

Veel ouders en verwijzers vinden het prettig om meer te lezen over gedrags- en leerproblemen. Voor u hebben we de onderstaande websites bij elkaar gezet. Door op een link te klikken, komt u direct op de website terecht.
Mist u een onderwerp? Vraagt u er dan gerust naar bij onze medewerkers.

Algemeen
www.balansdigitaal.nl
Oudervereniging voor ouders met kinderen met leer- , gedrags- en ontwikkelingsproblemen.

www.stichting-voorelkaar.nl
Vereniging van en voor ouders van kinderen met psychiatrische problemen


Dyslexie
www.steunpuntdyslexie.nl
Steunpunt dyslexie

www.stichtingdyslexienederland.nl
Stichting voor bevordering van kennisoverdracht van wetenschap naar praktijk, met informatie en vragen rond diagnostiek en behandeling

www.makkelijklezenplein.nl
Tips en informatie over leesproblemen voor kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten en bibliothecarissen

www.taalonderwijs.nl/dyslexie
Site voor leerkrachten en schoolteams die werken met het protocol voor leesproblemen en dyslexie


Dyscalculie

www.fi.uu.nl/rekenweb/dyscalculie/welcome.xml
Informatie over dyscalculie van Freudenthal Institute, expertisecentrum Reken- en Wiskundeonderwijs Universiteit Utrecht

www.dyscalculie.org
Informatie voor ouders en leerkrachten door ouder van kind met dyscalculie (inclusief forum)


Hoogbegaafdheid
www.pharos.nl
Oudervereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen

www.lich.nl
Landelijk informatiecentrum hoogbegaafdheid


Autisme
www.autisme-nva.nl
Belangenvereniging voor mensen met autisme en hun ouders

www.landelijknetwerkautisme.nl
Organisatie die aangepast onderwijs en specifieke begeleiding stimuleert voor leerlingen met autisme


ADHD
www.ZitStil.be
Belgische patiëntenvereniging voor ADHD

www.adhdxtra.nl
Lotgenotencontact bij ADHD en aanverwante stoornissen


NLD
www.tourette.be/tsplus/nld.shtml
Informatie over NLD van de Vlaamse vereniging Gilles de la Tourette

www.nld.startmee.nl
Startpagina over NLD, beheerd door ouder van kind met NLD


PGB/rugzakje

www.pgb.nl
Informatie over het persoonsgebonden budget

www.persaldo.nl
Informatie en tips over het aanvragen van een persoonsgebonden budget

www.oudersenrugzak.nl
Informatie over leerlinggebonden financiering


Beroepsverenigingen
www.nvo.nl
Informatie over (de beroepsvereniging van) orthopedagogen

www.psynip.nl
Informatie over (de beroepsvereniging van) psychologen

www.bigregister.nl
Informatie over de overheidsregistratie als GZ psycholoog

Nieuws

EMDR bij OPPB

EMDR is een behandelmethode welke binnen OPPB veelvuldig ingezet wordt bij kinderen, jongeren en volwassenen met bijvoo...
Meer lezen

OK Kids

OK Kids is een programma voor kinderen en ouders van 8 t/m 13 jaar die willen werken aan een gezonde leefstijl. Kinderen ...
Meer lezen

Nieuws

De Week Tegen Pesten start 23 september 2019 *** Dag van de Leerkracht 7 oktober 2019 *** OK Kids - gezonde leefstijl-pro...
Meer lezen