Wat is de werkwijze van OPPB?

Vermoedt u dat uw kind baat kan hebben bij een onderzoek of persoonlijk begeleidingstraject bij OPPB? Neemt u dan contact met ons op. We zijn telefonisch of via e-mail bereikbaar (zie ‘contact’). Als u een bericht achterlaat, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

aaVervolgens plannen wij met u op korte aatermijn een oriënterend gesprek. Tijdens aadit gesprek, dat plaats vindt op onze aapraktijk aan Tolbergcentrum 1, bespreken aawij met u waar uw belangrijkste zorgen, aavragen en wensen liggen. Dit doen we om aaeen globaal beeld te krijgen van de aaproblemen die er spelen. Zo kunnen wij u aaeen passend aanbod doen voor een aaeventueel vervolgtraject.

Het oriënterend gesprek duurt maximaal 30 minuten en is geheel kosteloos en vrijblijvend. U bent dus vrij om na het gesprek ervoor te kiezen geen (onderzoeks- of begeleidings-)traject op te starten bij ons. Pas wanneer er vanuit het oriënterend gesprek een verder traject opgestart wordt, zijn hier kosten aan verbonden.
Aan het einde van het traject volgt een advies- of evaluatiegesprek ter afsluiting van het onderzoek of de begeleiding. Daarvan ontvangt u een schriftelijke rapportage.

Alles wat in het onderzoek of begeleidingstraject plaatsvindt en wordt besproken, leggen we vast in een vertrouwelijk dossier, waar u altijd inzage in heeft. De inhoud van het dossier wordt nooit zonder schriftelijke toestemming van de ouders met anderen besproken. Ieder dossier bewaren we vijf jaar.

Ons team staat voor kwaliteit. De meeste van onze medewerkers zijn aangesloten bij beroepsverenigingen met een beroepscode en klachtenregeling. U kunt ze teruglezen op de websites van de betreffende verenigingen. Bent u ondanks de hoge eisen die we aan ons team stellen niet tevreden, bespreekt u dat dan eerst met die persoon zelf of met een andere medewerker van OPPB. Mocht u op die manier niet tot een oplossing komen, dan kunt u een klacht indienen bij de beroepsvereniging.

Nieuws

EMDR bij OPPB

EMDR is een behandelmethode welke binnen OPPB veelvuldig ingezet wordt bij kinderen, jongeren en volwassenen met bijvoo...
Meer lezen

OK Kids

OK Kids is een programma voor kinderen en ouders van 8 t/m 13 jaar die willen werken aan een gezonde leefstijl. Kinderen ...
Meer lezen

Nieuws

De Week Tegen Pesten start 23 september 2019 *** Dag van de Leerkracht 7 oktober 2019 *** OK Kids - gezonde leefstijl-pro...
Meer lezen