Spel is de taal van het kind. Als praten over gevoelens of problemen moeilijk is, biedt speltherapie een goede ingang om uw kind te helpen. 

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij spel het uitgangspunt is. Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van een kind belemmeren, is spelen een ontspannen manier om gevoelens te uiten, ervaringen te verwerken, of te experimenteren met ander gedrag. 

Tijdens de sessies speelt uw kind samen met de speltherapeut in een spelkamer. De therapeut heeft alle aandacht voor uw kind en sluit aan bij zijn of haar initiatieven. Hierdoor ontstaat er een veilige situatie, waarin het kind zich in zijn spel steeds meer zal uiten. De therapeut verwoordt en ondersteunt het spel, speelt mee en helpt uw kind zo om inzicht te krijgen in gevoelens en situaties en om nieuwe ervaringen op te doen.
De therapie is gericht op het herstellen en versterken van de eigen vermogens van het kind, waardoor het controle gaat ervaren op de wereld om zich heen. 

De spelkamer is ingericht met verschillende materialen; dieren, poppen, verkleedspullen, gezelschapsspellen, bouwmaterialen, een zand-watertafel, teken- en knutselspullen. Voor elk kind is er altijd iets te vinden dat aansluit bij zijn of haar manier van spelen.

U, als ouder, wordt bij de therapie betrokken door middel van (evaluatie)gesprekken. Soms vraagt de behandelaar of u aansluit bij het spel van uw kind, als dat op dat moment helpend is.

Een spelsessie duurt 45 minuten. Om te zorgen voor continuïteit en voorspelbaarheid worden de sessies wekelijks op dezelfde tijd gepland.

De duur van een behandeling is afhankelijk van de problematiek van het kind.

In veel gevallen is vergoeding vanuit de jeugdwet mogelijk.

Voor vragen over speltherapie, of voor het aanmelden van uw zoon of dochter kunt u contact met ons opnemen.