Soms gedragen kinderen of jongeren zich opvallend, anders dan andere kinderen, of zit hen overduidelijk iets dwars. Soms is het helder wat er aan de hand is, maar vaak is het antwoord minder duidelijk. Ondanks alle pogingen en goedbedoelde adviezen van anderen, verbetert de situatie niet.

Als u zich zorgen maakt over het gedrag van uw kind, geeft een psychologisch onderzoek meer inzicht en zekerheid over de mogelijke oorzaak.

Na het onderzoek en tijdens een behandelingstraject krijgt u steeds praktische adviezen voor de begeleiding van uw kind thuis.

Wij geloven in een continue afstemming tussen kind, ouders, school, want wij zijn er van overtuigd dat dit tot de beste resultaten leidt. Als u het op prijs stelt, bieden wij dus ook hulp aan school om de begeleiding van uw kind op maat samen te stellen.

Wij hebben jarenlange ervaring in de volgende aandachtsgebieden:

  • ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
  • Autisme (ASS)
  • Sociaal emotionele problemen, o.a. angsten, somberheid, depressie.
  • Sociale Vaardigheden (SOVA)
  • Opvoedingsvragen

Specialismen: