‘Mijn kind kan niet omgaan met veranderingen…’

‘Onze zoon neemt dingen die ik zeg extreem letterlijk op…’

‘Zij heeft allerlei routines en rituelen waar ik haar
niet
vanaf krijg…’


Autismespectrumstoornis (ASS) is de overkoepelende naam voor een verscheidenheid aan problemen op het gebied van omgaan met anderen, (non-verbale) communicatie en verbeelding.

Kinderen bij wie sprake is van ASS, ervaren vaak problemen in het dagelijks leven.

Het is voor hen moeilijk om gevoelens en gedachten van anderen te begrijpen en om gedrag van anderen goed te kunnen lezen. Hierdoor vinden zij het lastig om af te stemmen op personen en zich aan te passen aan steeds veranderende situaties.
Ook raken kinderen met ASS snel overprikkeld, zoals op een feestje of in een drukke klas. Veel situaties zijn daardoor onvoorspelbaar, waardoor zij zich angstig kunnen voelen. Veel van hen laten dit zien door zich terug te trekken, of zich inflexibel of emotioneel op te stellen. Vaak voelen zij zich onbegrepen.
Staande blijven in een wereld die constant onduidelijk en onvoorspelbaar is, kan veel energie kosten voor het kind. En de ouders.

Als uw een vermoeden van ASS heeft bij uw zoon of dochter, herkent u dit ongetwijfeld.

Om te bepalen of er bij uw kind sprake is van ASS, voeren wij breed psychodiagnostisch onderzoek uit. Daarnaast bieden wij behandeling aan. Gedurende de behandeling wordt aandacht besteed aan het scheppen van duidelijkheid over wat ASS inhoudt en wat dit voor gevolgen heeft voor het dagelijks leven. Dit wordt psycho-educatie genoemd en is belangrijk voor de bewustwording. Met psycho-educatie ontvangen jullie handvatten. Het is namelijk belangrijk dat u zo goed mogelijk leert aansluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van uw kind, zodat u kunt inspelen op (klacht)gedrag.

Onze behandeling wordt specifiek afgestemd op uw kind en zijn of haar moeilijkheden én sterke kanten. Omdat kinderen een groot deel van hun tijd besteden op school, betrekken wij ook school bij de behandeling, door middel van schoolgesprekken en gericht advies. Het doel van de behandeling is dat kind, ouders en omgeving meer grip ervaren op het dagelijks leven.

Groepstraining

Naast individuele behandeling bieden wij ook een groepstraining die zich richt op het vergroten van sociale vaardigheden en het sociale inzicht bij kinderen met ASS. Deze training heet Theory Of Mind (TOM). Kinderen oefenen hier met sociale vaardigheden en leren ze zich deze vaardigheden eigen te maken in een klein groepje met leeftijdgenoten.

Klik hier als u meer informatie wenst over onze TOM-training, of onderzoek naar en/of behandeling bij ASS.