Remedial teaching (RT) is specialistische hulp en richt zich op de oorzaak van leerproblemen.

Met een intakegesprek brengen wij in kaart hoe uw zoon of dochter functioneert op leergebied. We vragen naar de problemen waar hij of zij tegenaan loopt, maar ook waar hij of zij juist goed in is.

Tijdens de eerste begeleiding wordt een diagnostisch onderzoek (“nulmeting”) gedaan om het niveau van het probleemgebied te bepalen.

Op grond van de uitkomst stellen wij een handelingsplan op dat is toegespitst op uw kind.

We sluiten zo veel mogelijk aan bij school, maar de lesstof in de begeleidingen hoeft niet altijd precies overeen te komen met wat in de klas behandeld wordt. Soms mist een leerling namelijk een belangrijke basisvaardigheid, waardoor hij verderop in het leerproces vastloopt.

De begeleidingen vinden 1 keer per week plaats en duren 45 minuten.

Na een half jaar begeleiding, volgt een nieuw toetsmoment om de vooruitgang van uw kind te bepalen.

RT wordt ook gegeven als een leerling hoger presteert dan gemiddeld. Het gaat dan vaak om concentratie- en/of motivatieproblemen, of moeite met het schoolse leren.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van remedial teaching, klikt u hier.